geyimli

geyimli
sif.
1. Əynində geyimi, paltarı olan, paltarlı. <Zeynalın> qarşısına on biron iki yaşlı, sadə və təmiz geyimli, qara bir qız çıxdı. S. H.. Tirmə şal geyimli, qara saçlılar; Hər tərəfə zər nişanlar dolanır. A. Ə.. Ağ geyimli, nurani bir dərviş yol kənarında görünür. H. C.. // Geyinmiş, əynində geyimi olan, paltarlı (çılpaq əksi). Geyimli halda bayıra çıxdı. Geyimli uşaq. 2 məc. Üzəri bir şeylə örtülmüş, örtülü. Yaşıl geyimli təpələr. – Al-əlvan geyimli dağlar gözəli, Sən kimdən öyrəndin vüqarı, lalə? N. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • geyimli-kecimli — sif. Yaxşı, gözəl, səliqəli geyinmiş. Geyinib kecinmiş; geyimlikecimli qız. – Salonun ortasında geniş açılmış yemək masasının ətrafında oturmuş geyimlikecimli xanımlar əl çaldılar. M. İ.. Ələddin əlində gül dəstəsi olan belə geyimlikecimli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müləbbəs — ə. libas geyinmiş; geyimli, paltarlı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mütələbbis — ə. geyinmiş; geyimli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • siyəhpuş — f. qara geyən, qara geyimli; matəmli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cümlətani — z. <ər.> Hamılıqla, hamısı bir yerdə, yekunu. Cümlətani on beş kişi idi: hamısı əsgər geyimli, dəri papaqlı idi. Ç.. <Həsən:> Cümlətani eləyir iki manat on dörd şahı üç qəpik. Ə. H.. <Mazandaranski:> <Lojada> cümlətani… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • geyim-kecimli — bax geyimli kecimli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gərdən — is. <fars.> köhn. Boyun. Boyun sürahidir, bədənin büllur; Gərdənin çəkilmiş minadan, Pəri. M. P. V.. Ağ incə geyimli gözəl küncdə dayanmışdı. Qara saçları ağ gərdənini qaplamışdı. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həmzəban — is. <fars.> 1. Bir dildə danışan. Şıq geyimli bir cəvani xoşnişan olsaydım, ah! Bu pərilərlə doyunca həmzəban olsaydım, ah. M. Ə. S.. 2. məc. Dilbir, həmfikir. O gül mənə bu gecə həmzəban olan gecədir; Deyib, gülüb, danışıb, mehriban olan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həqir — sif. və zərf <ər.> 1. Qədir qiyməti, hörməti, etibarı olmayan; alçaq. Həqir baxma mənə qilü qal bilməz isəm; Ki əhlihal arasında bəlayəm, ey bülbül! Qövsi. Molla Cəfərqulu arvadlara həqir bir nəzərlə baxan kişilərdən idi. N. N.. 2. klas.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • libaslı — sif. Paltarlı, geyimli. <Qəhrəman:> Qara libaslı bir kişi qapının qıfılını sındırmağa məşğul idi. H. N …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”